Pytania dotyczące planu rewitalizacji mieszkań/ulicy

O tym, co się będzie się działo z mieszkaniami, decydują ich właściciele w ramach wspólnoty mieszkańców (VvE). Wkrótce będą mogli zlecić wykonawcy wykonanie zaplanowanych remontów/zmian. Ułatwi im to dofinansowanie z gminy i szczegółowe plany przygotowane przez pracownię architektoniczną Open Kaart. W tworzeniu tych planów pomaga grupa aktywnych mieszkańców, tworzących grupę konsultacyjną (klankbordgroep). Jednak gmina określi też kilka obowiązkowych działań do wykonania, w ramach tak zwanego „podstawowego uporządkowania”. 

Działania te są konieczne, aby ulica była ponownie zabezpieczona i przygotowana na przyszłość. Niektóre z nich będą również dofinansowywane. Natomiast zanim będzie się można ubiegać o dofinansowanie, konieczne może być najpierw wykonanie innego rodzaju zaległych remontów. Nie ustalono jeszcze dokładnie, jakie działania będą obowiązkowe do wykonania, i jak będzie przydzielane dofinansowanie.

Architekci z pracowni Open Kaart stworzą podstawowy projekt dla każdego rodzaju mieszkania. Dotyczy to więc w zasadzie wszystkich domów przy ulicy. Oprócz tego opracują też różne standardowe projekty opcjonalne, takie jak przybudówka w ogrodzie, czy przebudowa poddasza. Jest to podobne do wyboru posiłku na stołówce: wybierasz posiłek spośród standardowych opcji i samodzielnie dodajesz inne składniki. Jako właściciele wspólnie zdecydujecie w ramach swojej wspólnoty mieszkańców, z których opcji chcecie skorzystać, a z których nie. Wszystko to składa się na plan rewitalizacji. Zawiera on też informacje o tym, co oznacza rewitalizacja dla Twojego mieszkania. Nie otrzymasz więc projektu przeznaczonego specjalnie dla Twojego mieszkania, ale raport przedstawiający konkretne propozycje zmian/remontów, które można w nim wykonać. Jeśli zechcesz wprowadzić więcej zmian w swoim mieszkaniu, możesz poprosić architektów z Open Kaart lub innego architekta o pomoc w przemyśleniu sprawy.

Zgodnie z uchwałą budowlaną piwnica nie nadaje się na miejsce do mieszkania, aby urządzić w niej np. sypialnię. Piwnice są po prostu za niskie i bez podjęcia odpowiednich środków istnieje w nich ryzyko zagrożenia pożarowego. Dlatego gmina nie zachęca do scalania piwnic z mieszkaniami i nie będzie dofinansowywać tego rodzaju projektów.

Jeśli piwnica jest już połączona z mieszkaniem, nie trzeba rezygnować z tego pomieszczenia, aby skorzystać z dofinansowania. Trzeba jednak spełnić kilka wymogów:

  • Schody do piwnicy muszą spełniać wymagania stawiane drogom ewakuacyjnym, np. nie mogą być zbyt strome lub zbyt wąskie i muszą posiadać poręcz.
  • Ściany do pozostałej części piwnicy muszą przez 60 minut pozostać ognioodporne w razie pożaru. Stare drzwi do piwnicy nie spełniają tego wymogu.
  • W piwnicy musi być zapewniona dobra wentylacja, a okno powinno dać się otworzyć.
  • Należy też zawiesić w niej czujnik dymu i czujnik czadu, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś(-aś).

Wykorzystanie poddasza jako dodatkowej przestrzeni życiowej to świetna okazja do powiększenia swojego mieszkania. Jednak również w tym przypadku należy spełnić określone wymogi. Pracownia architektoniczna Open Kaart przygotuje projekt opcjonalnego zagospodarowania poddasza. Dostaniesz też na to dofinansowanie. Właściwie już teraz można uzyskać dofinansowanie na ten cel w ramach programu „Łączenie i powiększanie” (Samenvoegen en Vergroten). Aby wykonać te prace, potrzebne też będzie pozwolenie budowlano-środowiskowe (omgevingsvergunning). Na przykład schody muszą spełniać wymogi uchwały budowlanej, a podłoga poddasza musi być wzmocniona.

Ważne jest, aby ustalić ze wspólnotą mieszkaniową, czy poddasze rzeczywiście do Ciebie należy. Musisz w związku z tym dopełnić formalności prawnych, abyś w późniejszym czasie mógł/mogła na przykład sprzedać swoje mieszkanie wraz poddaszem. Dokonuje się tego poprzez zmianę aktu notarialnego zawierającego umowę o współwłasności. Poproś administratora swojej wspólnoty mieszkańców o dalsze informacje.

Pytania dotyczące dofinansowania

Gmina przyzna właścicielom dofinansowanie do zabezpieczenia/przygotowania mieszkań na przyszłość. Chodzi o to, by domy były przyjaźniejsze dla środowiska, bezpieczniejsze i zdrowsze, a także by miały odnowione elewacje. Również powiększanie mieszkań może zostać częściowo dofinansowane. Więcej informacji na temat dokładnych kwot i warunków dofinansowania poznamy w 2023 roku.

Nie. Dofinansowanie można otrzymać na wykonanie określonych, związanych z modernizacją mieszkania działań z listy, która nie została jeszcze przygotowana. Dofinansowanie będzie uwarunkowane spełnieniem określonych wymogów, na przykład dotyczących jakości. Prawdopodobnie kwota dofinansowania będzie dostępna w formie depozytu budowlanego. Pieniądze otrzymasz wtedy, gdy prześlesz fakturę otrzymaną od swojego wykonawcy a rezultat przeprowadzonych remontów będzie spełniał wymogi.

Nie. Ulicy Fazantstraat nie przyznano jeszcze obecnie dofinansowania. Dotacje tego typu nie mogą być udzielane z mocą wsteczną. Dostępne są jednak obecnie inne dofinansowania na powiększenie mieszkania lub poprawienie jego ekologicznych parametrów. Możesz się o nie ubiegać indywidualnie lub wraz ze swoją wspólnotą mieszkańców.

Wejdź na stronę https://www.vvebelang.nl/kennisbank/energie/subsidie/, aby zapoznać się z informacjami na ten temat.

Oprócz dofinansowania prawdopodobnie możliwe też będzie uzyskanie pożyczki, aby każdy mógł pokryć koszt przynajmniej obowiązkowych remontów. Więcej na ten temat dowiemy się również w 2023 roku.

Nie, dofinansowanie jest przeznaczone na ulepszenia, które rzeczywiście wykonasz w swoim mieszkaniu. Jeśli ulepszenia te będą spełniać określone wymogi, nie będziesz musiał(a) później zwracać otrzymanego dofinansowania. Oczywiście pożyczkę należy spłacić.

Jestem właścicielem

Skontaktuj się z innymi właścicielami należącymi do Twojej wspólnoty mieszkaniowej i z jej administratorem. Potrzebujesz pomocy w tej sprawie? Pomoże Ci w tym VVE-010. Więcej informacji na stronie https://www.vve010.nl/

Większość działań będzie przebiegać za pośrednictwem Twojej wspólnoty mieszkańców, więc zawsze dobrze jest się z nią skonsultować i współpracować. Niektóre remonty możesz wykonać indywidualnie, ale aby uzyskać dofinansowanie i doradztwo, musisz działać w ramach wspólnoty mieszkańców.

Jestem właścicielem wynajmującym mieszkanie

Niektóre remonty/zmiany umożliwiają podwyższenie czynszu za najem, zgodnie z Systemem wyceny mieszkań na potrzeby określenia wysokości czynszu (WoningWaarderingsstelsel). Na stronie internetowej Komisji do spraw najmu (Huurcommissie) można sprawdzić, czy dotyczy to Twojego mieszkania. Znajdziesz tam kwestionariusz, za pomocą którego możesz określić maksymalną, rozsądną kwotę czynszu.

Tak. W odniesieniu do ulicy Fazantstraat obowiązuje ustawa o prawie pierwokupu przez gminy (WVG). Oznacza to, że gmina ma prawo zakupić Twoje mieszkanie jako pierwsza, gdy zechcesz je sprzedać. Cena zakupu zostanie wówczas ustalona przez niezależnego rzeczoznawcę.

Nie, dofinansowanie na remonty przy ulicy Fazantstraat będzie przyznawane dopiero wtedy, gdy, zostanie zatwierdzone. Nie ma możliwości dofinansowania z mocą wsteczną prac, które zostały już wykonane. Dostępne są jednak inne dofinansowania, o które możesz się jeszcze ubiegać.

Tak. Gmina może wymusić przeprowadzenie niektórych remontów. Chodzi tu o działania, które muszą być wykonane przez wszystkich właścicieli, aby zadbać o przyszłą wartość mieszkań. Ponadto gmina może zawsze nakazać właścicielowi wykonanie zaległych remontów, gdy jest to niezbędne dla bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców.

Jestem najemcą

Tak, bo w końcu wszystkie mieszkania przy ulicy Fazantstraat mają zostać ulepszone. W ten sposób zapewnimy w każdym razie, by w lokalach tych znowu zapanowały zdrowe i bezpieczne warunki. Jak szybko to nastąpi i co będzie, a co nie będzie objęte rewitalizacją, zależy również od osoby, która wynajmuje Ci mieszkanie i od innych właścicieli ze wspólnoty mieszkańców.
Jeśli w Twoim mieszkaniu panują niezdrowe warunki i znajduje się ono w złym stanie, możesz już teraz skontaktować się z Zespołem ds. najmu (Huurteam). Nie musisz czekać do czasu rozpoczęcia rewitalizacji. Wynajmujący ma w końcu obowiązek zapewnienia Ci zdrowych i bezpiecznych warunków w swoim mieszkaniu. Zespół do spraw najmu chętnie Ci pomoże.

 

Ostatecznie za wszelkie zmiany i remonty przeprowadzane w mieszkaniu odpowiada właściciel. Możesz jednak przedstawić swoje pomysły i życzenia, bo przecież będąc najemcą najlepiej wiesz, co działa, a co nie. Możesz to zgłosić podczas kontroli stanu mieszkań przez architektów z pracowni Open Kaart. Jeśli chodzi o ogólne ulepszenia planowane dla wszystkich mieszkań, możesz przychodzić na spotkania mieszkańców, natomiast w sprawie indywidualnych życzeń dotyczących najmowanego mieszkania musisz kontaktować się z jego właścicielem.

Pytania dotyczące planowania

Jeśli chcesz skorzystać z dofinansowania, możesz rozpocząć prace remontowe dopiero wtedy, gdy gotowy będzie plan rewitalizacji i program dofinansowania. Dopiero wtedy będziesz wiedział(a), jakie prace będą wykonywane w ramach Twojej wspólnoty mieszkańców, jakie dofinansowanie przewidziano na te remonty i ile musisz dołożyć sam(a).  Jeśli już na pewno wiesz, że chcesz wykonać określone remonty, możesz na razie zbierać oferty od wykonawców.

Program dofinansowania musi zostać zatwierdzony przez radę gminy. Następnie zostanie upubliczniony i właściciele będą mogli rozpocząć prace. Docelowo program dofinansowania ma zostać przedłożony radzie gminy w trakcie 2023 roku.