Въпроси относно процедурата за подобрение

Собствениците определят в рамките на Сдружението на собствениците (VvE) какво ще се случи с техните жилища. Те директно възлагат поръчка на изпълнител, които да извърши нужното. Със субсидии от общината и подробно разработени планове от Опен Каарт това се прави по-лесно. Група активни жители, наричана консултативна група, взима участие в процеса на обмисляне. Общината ще наложи няколко мерки като

задължителни, това се нарича “основата на реда”. Тези мерки са нужни, за да се осигури улицата отново да е готова за бъдещето. Част от тях също ще бъдат субсидирани, други форми на просрочен ремонт ще се извършат като предварително условие за това, да можете да преговаряте за субсидия. Какви точно са тези мерки и как субсидията ще се разпределя все още не е установено.

Опен Каарт изготвя базов проект за всеки тип жилища. Това по принцип важи за цялата улица. Освен това се разработват различни стандартни опции, като напр. разширение на градината или реновиране на таванското помещение. Ако направим сравнение с пакетите за обяд: избирате измежду стандартни опции и можете сами да добавите съставки. Като собственици вие заедно с вашето VvE определяте какви опции искате или не искате да използвате. Това всичко оформя процедурата за подобрение. В тази процедура е посочено и какво всичко това ще означава за вашето жилище. Следователно няма да получите уникален проект за жилището си, а доклад, в който ще бъдат включени специфични възможности за избор за вашето жилище. Искате все пак да промените повече неща по жилището си? Тогава можете да помолите Опен Каарт или друг архитект да размисли върху това.

Мазето съгласно правилата на строителния кодекс не е подходящо да се използва като помещение за пребиваване, напр. спалня. Мазетата са твърде надълбоко и без добри мерки пожарната безопасност не е достатъчно добре гарантирана. Ето защо общината не стимулира съединяване на мазето с жилището и няма да отпуска субсидия за това.

Ако мазето вече е свързано с жилището, няма нужда да се отказвате от това помещение, за да може да се възползвате от субсидията. Но трябва да отговорите на няколко изисквания:

  • Стълбата към мазето трябва да отговаря на изискванията за път за евакуация. Стълбата например не може да е твърде стръмна или твърде малка и трябва да има перила.
  • Стените към останалата част от мазето трябва да могат да издържат на пожар за 60 минути. Старата врата на килера не е достатъчна за това.
  • Вентилацията трябва да е наред; прозорецът трябва да може да се отваря.
  • Окачете датчик за дим или въглероден оксид, ако още не сте направили това

Използването на таванското помещение като допълнително жилищно помещение е добра възможност за уголемяване на жилището ви. И тук е нужно да се изпълнят определени изисквания. Опен Каарт разработва тази опция, а вие получавате субсидия. Вече има субсидия за това в рамките на програмата Съединяване и уголемяване. Нуждаете се от разрешително относно аспектите, касаещите заобикалящата среда, за да извършите това. Помислете например за това, стълбите да отговарят на строителния кодекс и подът на таванското помещение да е подсилен.

Важно е да уговорите с VvE това, дали таванското помещение настина е ваше. Трябва да потвърдите това юридически, за да сте сигурни, че можете да свържете апартамента си с таванското помещение. Това може да стане чрез извършване на промяна в акта за разделяне. Попитайте администратора на VvE за съвет.

Въпроси относно правилото за субсидиране

Има субсидия за подготвяне на жилищата за бъдещето. Става дума за съхраняването и направата на жилищата безопасни и здравословни, както и за подобряване на фасадите. Също така и уголемяването на жилищата може да се субсидира отчасти. В хода на 2023 г. трябва да стане ясно повече за точния размер на субсидиите и условията.

Не, това не може да стане. Субсидията е налична за определен, все още подлежащ на уточняване списък с мерки за подобряване на жилището. Със субсидията ще бъдат обвързани някои условия, напр. под формата на изисквания към качеството. Вероятно сумата на субсидията ще е на разположение под формата на строителен депозит. Ще можете да получите парите, ако изпратите фактура от вашия изпълнител и резултатът отговаря на изискванията.

Не. Фазантстраат още не е одобрена за субсидия. Не се дава субсидия с обратно действие. Има и други субсидии за уголемяване или съхраняването на жилището ви, за вас самите или за VvE.

 Вижте на https://www.vvebelang.nl/kennisbank/energie/subsidie/ за преглед.

Наред със субсидия вероятно ще има и заем, така че всеки да може да участва поне със задължителните елементи. И за това ще има повече яснота през 2023 г.

Не, субсидията се дава за подобрения, които действително извършвате. Ако подобренията отговарят на условията, няма нужда на по-късен етап да връщаш субсидията. Но заемът, разбира се, трябва да се връща.

Аз съм собственик

Свържете се с другите собственици във вашето VvE и с вашия VvE администратор. Имате ли нужда от помощ за това? VVE-010 може да помогне. Вижте на адрес https://www.vve010.nl/

Повечето мерки се взимат чрез VvE, така че винаги е добре в рамките на сдружението да се извършва обсъждане и да има сътрудничество. Има много елементи, които можете да уредите сами, но за субсидии и консултация се нуждаете от VvE.

Аз съм собственик-наемодател

Някои мерки водят до това, че съгласно Жилищния Система за оценяване може да се поиска по-висок наем. Дали това важи за вашето специфично жилище, можете да погледнете на уебсайта на Комисията по наемите. Там има списък с въпроси, с които можете да определите максималния разумен размер на наема.

Да. На Фазантстраат се прилага Закона за правото на предимство на общините (wvg). Това означава, че общината има първа правото на покупка, ако вие искате да продадете жилището си. Цената на закупуване се определя от независим оценител.

Не, субсидията за Фазантстраат ще влезе в сила едва от момента на отпускането си. За дейности, които вече са извършени, няма да се дава субсидия с обратна сила. Има други субсидии, при които е възможно да уговорите това.

Да. Общината може да поиска принудително извършване на определени елементи. Става дума за елементи, които са нужни за това, заедно с всички собственици да се подходи към подобряване на бъдещата стойност на жилищата. Освен това общината винаги може да задължи извършването на просрочен ремонт, когато това е нужно за безопасността и здравето на живущите.

Аз съм наемател

Да, в крайна сметка всички жилища на Фазантстраат ще се подобрят. При това при всички положения ще се осигури това, жилищата отново да са здравословни и безопасни. Колко бързо ще стане това и какво ще бъде и няма да бъде предприемано зависи съвместно от вашия наемодател и от останалите собственици във VvE.

Ако жилището ви е нездравословно и лошо поддържано, можете да се свържете още сега с Екип за отдаване под наем. Няма нужда да чакате докато се стартира процедурата. Наемодателят винаги трябва да се грижи за това, вие да можете да живеете здравословно и безопасно. Екипът за отдаване под наем ще ви помогне.

В крайна сметка собственикът е отговорен за адаптиранията по жилището. Можете да оповестите своите идеи и желания; като живущ вие знаете добре какво е наред и какво не функционира. По време на инспекцията от Опен Каарт можете да загубите тези точки. За общи подобрения по жилищата можете да се обърнете към събранията, за индивидуални желания за вашето жилище се свързвайте с вашия наемодател.

Въпроси относно планирането

Ако искате да се възползвате от субсидията, можете да преминете към изпълнение едва когато има налице план за подобрение и правилото за субсидията е влязло в сила. Тогава ще знаете какви дейности са приложими за вашето VvE, каква е субсидията за тях и каква сума ще трябва да платите сами.  Ако за определени елементи вече знаете със сигурност, че ще ги изпълните, можете да започнете с търсенето на оферти.

Правилото за субсидията трябва да се одобри от общинския съвет. Когато има одобрение, правилото за субсидията ще се публикува и вие като собственик можете да се захванете за работа. Целта е пред общинския съвет да се представи правило за субсидия в хода на 2023 г.