Tijdens de inspecties en bijeenkomsten worden veel vragen gesteld over de aanpak, de subsidie en de planning. De antwoorden op de meest gestelde vragen verzamelen we hier. Staat je vraag er niet tussen? Stel hem dan gerust. Als we het antwoord weten, zetten we hem hierbij.

Vragen over de verbeteraanpak

De eigenaren bepalen binnen de Vereniging van Eigenaren (VvE) wat er met hun woningen gaat gebeuren. Zij geven straks opdracht aan een aannemer om dit uit te voeren. Met subsidies van de gemeente en uitgewerkte plannen van Open Kaart wordt het makkelijker gemaakt om dit te doen. Een groep actieve bewoners, de klankbordgroep, denkt hierin mee. 

Een deel van de werkzaamheden wordt gesubsidieerd, sommige vormen van achterstallig onderhoud zijn voorwaardelijk om eerst uit te voeren voordat je aanspraak kunt maken op subsidie. Welke maatregelen dat precies zijn is nog niet vastgesteld.

Open Kaart werkt verschillende standaardopties uit waaronder verduurzamen en vergroten met een uitbouw in de tuin of het verbouwen van de zolder. De gemeente voert deze opties uit bij haar eigen bezit. 

Deze plannen mogen ook gebruikt worden door andere eigenaren uit de straat. Wil je iets anders of meer wijzigen aan je woning? Dan kun je Open Kaart of een andere architect vragen daarin mee te denken.

De kelder is volgens de regels van het bouwbesluit niet geschikt als verblijfsruimte zoals een slaapkamer. De kelders zijn net te laag en zonder goede maatregelen is de brandveiligheid een risico. De gemeente stimuleert daarom geen samenvoeging van de kelder bij de woning en zal daar ook geen subsidie voor verstrekken.

Wanneer de kelder al met je woning is gecombineerd hoef je deze ruimte niet af te staan om van de subsidie gebruik te mogen maken. Wel moet je aan een aantal eisen voldoen:

  • De trap naar de kelder moet voldoen aan de eisen als vluchtweg. De trap mag bijvoorbeeld niet te steil of te smal zijn en moet een leuning hebben.
  • De muren naar de rest van de kelder moeten 60 minuten brandwerend zijn. De oude deur van de berging voldoet hier niet aan.
  • De ventilatie moet op orde zijn; het raampje moet open kunnen.
  • Hang een rookmelder en co-melder op als je dat nog niet gedaan hebt

Het gebruiken van de zolder als extra woonruimte is een mooie kans om je woning te vergroten. Ook hier geldt dat het wel aan de eisen moet voldoen. Open Kaart werkt deze optie uit en je krijgt er ook subsidie voor. Er bestaat nu zelfs al een subsidie voor binnen het programma Samenvoegen en Vergroten. Je hebt een omgevingsvergunning nodig om dit uit te voeren. Denk er bijvoorbeeld aan dat de trap voldoet aan het bouwbesluit en dat de zoldervloer verstevigd wordt.

Belangrijk is om met je VvE af te spreken dat de zolder ook echt van jou wordt. Je moet dit juridisch laten vastleggen om te zorgen dat je je appartement straks met zolder en al kunt doorverkopen. Dat doe je door de splitsingsakte te laten wijzigen. Vraag je VvE-beheerder om advies hierbij.

Vragen over de subsidieregeling

Er komt een subsidie om de woningen klaar te maken voor de toekomst. Voor het wegwerken van achterstallig onderhoud gaat het waarschijnlijk om 6.000 euro per woning, wat via de VVE beschikbaar wordt gesteld. Als het onderhoud op orde is, wil de gemeente ook het opknappen van de voorgevels en het vernieuwen van de portiekentrees subsidiëren. Daarnaast zijn er bestaande subsidies voor verduurzaming. Ook het vergroten van woningen kan deels worden gesubsidieerd met de bestaande subsidies. 

Nee, dat kan niet. De subsidie is beschikbaar voor een bepaalde, nog vast te stellen lijst met maatregelen om de woning te verbeteren. Aan de subsidie zullen voorwaarden worden verbonden, bijvoorbeeld in de vorm van kwaliteitseisen. 

De subsidies voor groot onderhoud en aanpak van de gevel zijn specifiek voor de Fazantstraat en worden niet met terugwerkende kracht uitgekeerd. Ga daarover dus in overleg voor je wat uitvoert. Er zijn wel al andere subsidies voor het vergroten of verduurzamen van je woning, voor jezelf of als VVE. 

Kijk bijvoorbeeld op https://www.vvebelang.nl/kennisbank/energie/subsidie/ voor een overzicht.

Naast een subsidie komt er waarschijnlijk ook een lening, zodat iedereen ten minste met de verplichte onderdelen mee kan doen. Ook hierover wordt later meer duidelijk.

Nee, de subsidie wordt toegekend aan verbeteringen die je daadwerkelijk uitvoert. Wanneer de verbeteringen aan de voorwaarden voldoen hoef je de subsidie later niet terug te betalen. Een lening natuurlijk wel.

Ik ben eigenaar

Neem contact op met de andere eigenaren binnen je VvE en met je VvE-beheerder. Heb je daarbij hulp nodig? VVE-010 kan helpen. Kijk op https://www.vve010.nl/ 

De meeste maatregelen lopen via je VvE, het is dus altijd goed om met hen te overleggen en samen te werken. Er zijn wel onderdelen die je individueel kunt oppakken, maar voor de meeste subsidies en advies heb je de VvE nodig.

Ik ben eigenaar-verhuurder

Sommige maatregelen leiden ertoe dat volgens het Woningwaarderingsstelsel een hogere huur gevraagd mag worden. Of dat voor je specifieke woning het geval is kun je nakijken op de website van de Huurcommissie. Daarop is een vragenlijst opgenomen waarmee je de maximaal redelijke huur kunt bepalen.

 

In de Fazantstraat was tot begin 2024 de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (wvg) van toepassing. Dat betekent dat de gemeente het eerste recht op koop had wanneer je je woning wilt verkopen. De aankoopprijs wordt bepaald door een onafhankelijke taxateur. Ook nu de wvg is verlopen kan de gemeente nog interesse hebben om woningen te kopen. Dat gaat met name om woningen op de begane grond. 

Nee, de subsidie voor de Fazantstraat gaat pas van kracht op het moment dat deze rond is. Er wordt niet met terugwerkende kracht subsidie gegeven voor werkzaamheden die al zijn uitgevoerd. Er zijn wel andere subsidies waar je mogelijk nog aanspraak op kunt maken.

De gemeente kan altijd achterstallig onderhoud verplichten wanneer dit nodig is voor de veiligheid en gezondheid van bewoners.

Ik ben huurder

Alle woningen woningen moeten gezond en veilig zijn. Als je woning ongezond is en slecht onderhouden kun je nu al contact opnemen met het Huurteam. Je hoeft niet te wachten tot de aanpak is gestart. De verhuurder moet er immers altijd voor zorgen dat je gezond en veilig kunt wonen. Het huurteam helpt je graag:

https://huurteamrotterdam.nl/ 

 

Uiteindelijk is de eigenaar verantwoordelijk voor aanpassingen aan de woning. Je kunt wel je ideeën en wensen kenbaar maken; als bewoner weet je immers goed wat er wel en niet functioneert. Voor algemene verbeteringen aan de woningen kun je naar de bijeenkomsten komen, voor individuele wensen aan jouw woning neem je contact op met je verhuurder.

Vragen over de planning

Als je gebruikt wilt maken van de subsidie kun je pas tot uitvoering overgaan wanneer er een verbeterplan ligt en de subsidieregeling van kracht is. Dan weet je welke werkzaamheden in jouw vve van toepassing zijn, hoeveel subsidie daarvoor is en hoeveel je zelf moet bijdragen. Als je van bepaalde onderdelen al zeker weet dat je ze wilt uitvoeren, kun je al wel offertes aanvragen.

De subsidieregeling moet door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Zodra de goedkeuring er is wordt de subsidieregeling openbaar gemaakt en kun je als eigenaren aan de slag. De verwachting is dat dit in de eerste helft van 2024 duidelijker wordt.