Tijdens de inspecties en bijeenkomsten worden veel vragen gesteld over de aanpak, de subsidie en de planning. De antwoorden op de meest gestelde vragen verzamelen we hier. Staat je vraag er niet tussen? Stel hem dan gerust. Als we het antwoord weten, zetten we hem hierbij.

English
Polski
български език

Vragen over de verbeteraanpak

De eigenaren bepalen binnen de Vereniging van Eigenaren (VvE) wat er met hun woningen gaat gebeuren. Zij geven straks opdracht aan een aannemer om dit uit te voeren. Met subsidies van de gemeente en uitgewerkte plannen van Open Kaart wordt het makkelijker gemaakt om dit te doen. Een groep actieve bewoners, de klankbordgroep, denkt hierin mee. 

De gemeente zal echter ook een aantal maatregelen verplicht stellen, ze noemen dit ‘de basis op orde’. Deze maatregelen zijn nodig om te zorgen dat de straat weer klaar is voor de toekomst. Een deel daarvan wordt ook gesubsidieerd, andere vormen van achterstallig onderhoud zijn voorwaardelijk om eerst uit te voeren voordat je aanspraak kunt maken op subsidie. Welke maatregelen dat precies zijn en hoe de subsidie verdeeld wordt is nog niet vastgesteld.

Open Kaart maakt een basisontwerp per type woning. Dit geldt dus in principe voor de hele straat. Daarnaast werken ze verschillende standaardopties uit zoals een uitbouw in de tuin of het verbouwen van de zolder. We vergelijken het wel eens met maaltijdpakketten: je kiest uit standaardopties en kunt zelf ingrediënten toevoegen. 

Als eigenaren bepaal je samen in je VvE van welke opties je wel en niet gebruik wilt maken. Dat vormt samen een verbeteraanpak. In die aanpak staat ook wat dit betekent voor jouw woning. Je krijgt dus geen uniek ontwerp voor jouw woning, maar wel een rapport waarin specifieke keuzes voor jouw woning worden meegenomen. Wil je toch meer wijzigen aan je woning? Dan kun je Open Kaart of een andere architect vragen daarin mee te denken.

De kelder is volgens de regels van het bouwbesluit niet geschikt als verblijfsruimte zoals een slaapkamer. De kelders zijn net te laag en zonder goede maatregelen is de brandveiligheid een risico. De gemeente stimuleert daarom geen samenvoeging van de kelder bij de woning en zal daar ook geen subsidie voor verstrekken.

Wanneer de kelder al met je woning is gecombineerd hoef je deze ruimte niet af te staan om van de subsidie gebruik te mogen maken. Wel moet je aan een aantal eisen voldoen:

  • De trap naar de kelder moet voldoen aan de eisen als vluchtweg. De trap mag bijvoorbeeld niet te steil of te smal zijn en moet een leuning hebben.
  • De muren naar de rest van de kelder moeten 60 minuten brandwerend zijn. De oude deur van de berging voldoet hier niet aan.
  • De ventilatie moet op orde zijn; het raampje moet open kunnen.
  • Hang een rookmelder en co-melder op als je dat nog niet gedaan hebt

Het gebruiken van de zolder als extra woonruimte is een mooie kans om je woning te vergroten. Ook hier geldt dat het wel aan de eisen moet voldoen. Open Kaart werkt deze optie uit en je krijgt er ook subsidie voor. Er bestaat nu zelfs al een subsidie voor binnen het programma Samenvoegen en Vergroten. Je hebt een omgevingsvergunning nodig om dit uit te voeren. Denk er bijvoorbeeld aan dat de trap voldoet aan het bouwbesluit en dat de zoldervloer verstevigd wordt.

Belangrijk is om met je VvE af te spreken dat de zolder ook echt van jou wordt. Je moet dit juridisch laten vastleggen om te zorgen dat je je appartement straks met zolder en al kunt doorverkopen. Dat doe je door de splitsingsakte te laten wijzigen. Vraag je VvE-beheerder om advies hierbij.

Vragen over de subsidieregeling

Er komt een subsidie om de woningen klaar te maken voor de toekomst. Het gaat dan om het verduurzamen, veilig en gezond maken van de woningen en om het verbeteren van de gevels. Ook het vergroten van woningen kan deels worden gesubsidieerd. In de loop van 2023 moet meer duidelijk worden over de precieze hoogte van de subsidies en de voorwaarden.

Nee, dat kan niet. De subsidie is beschikbaar voor een bepaalde, nog vast te stellen lijst met maatregelen om de woning te verbeteren. Aan de subsidie zullen voorwaarden worden verbonden, bijvoorbeeld in de vorm van kwaliteitseisen. Waarschijnlijk komt het subsidiebedrag beschikbaar in de vorm van een bouwdepot. U kunt het geld dan krijgen als u een factuur van uw aannemer opstuurt en het resultaat aan de eisen voldoet.

Nee. De Fazantstraat is nu nog niet aangewezen voor subsidie. Er wordt geen subsidie gegeven met terugwerkende kracht. Wel zijn er nu al andere subsidies voor het vergroten of verduurzamen van je woning, voor jezelf of als VvE.

 Kijk op https://www.vvebelang.nl/kennisbank/energie/subsidie/ voor een overzicht.

Naast een subsidie komt er waarschijnlijk ook een lening, zodat iedereen ten minste met de verplichte onderdelen mee kan doen. Ook hierover wordt in 2023 meer duidelijk.

Nee, de subsidie wordt toegekend aan verbeteringen die je daadwerkelijk uitvoert. Wanneer de verbeteringen aan de voorwaarden voldoen hoef je de subsidie later niet terug te betalen. Een lening natuurlijk wel.

Ik ben eigenaar

Neem contact op met de andere eigenaren binnen je VvE en met je VvE-beheerder. Heb je daarbij hulp nodig? VVE-010 kan helpen. Kijk op https://www.vve010.nl/ 

De meeste maatregelen lopen via je VvE, het is dus altijd goed om met hen te overleggen en samen te werken. Er zijn wel onderdelen die je individueel kunt oppakken, maar voor subsidies en advies heb je de VvE nodig.

Ik ben eigenaar-verhuurder

Sommige maatregelen leiden ertoe dat volgens het Woningwaarderingsstelsel een hogere huur gevraagd mag worden. Of dat voor je specifieke woning het geval is kun je nakijken op de website van de Huurcommissie. Daarop is een vragenlijst opgenomen waarmee je de maximaal redelijke huur kunt bepalen.

 

Ja, dat kan. In de Fazantstraat is de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (wvg) van toepassing. Dat betekent dat de gemeente het eerste recht op koop heeft wanneer je je woning wilt verkopen. De aankoopprijs wordt bepaald door een onafhankelijke taxateur.

Nee, de subsidie voor de Fazantstraat gaat pas van kracht op het moment dat deze rond is. Er wordt niet met terugwerkende kracht subsidie gegeven voor werkzaamheden die al zijn uitgevoerd. Er zijn wel andere subsidies waar je mogelijk nog aanspraak op kunt maken.

Ja. De gemeente kan bepaalde onderdelen afdwingen. Het gaat dan om onderdelen die noodzakelijk zijn om met alle eigenaren aan te pakken voor de toekomstwaarde van de woningen. Daarnaast kan de gemeente altijd achterstallig onderhoud verplichten wanneer dit nodig is voor de veiligheid en gezondheid van bewoners.

Ik ben huurder

Ja, uiteindelijk worden alle woningen in de Fazantstraat verbeterd. Daarbij wordt in elk geval gezorgd dat de woningen weer gezond en veilig zijn. Hoe snel dit gaat en wat er allemaal wel en niet wordt meegenomen hangt mede af van je verhuurder en de andere eigenaren in de VvE.

Als je woning ongezond is en slecht onderhouden kun je nu al contact opnemen met het Huurteam. Je hoeft niet te wachten tot de aanpak is gestart. De verhuurder moet er immers altijd voor zorgen dat je gezond en veilig kunt wonen. Het huurteam helpt je graag:
https://huurteamrotterdam.nl/ 

 

Uiteindelijk is de eigenaar verantwoordelijk voor aanpassingen aan de woning. Je kunt wel je ideeën en wensen kenbaar maken; als bewoner weet je immers goed wat er wel en niet functioneert. Tijdens de inspectie door Open Kaart kun je deze punten kwijt. Voor algemene verbeteringen aan de woningen kun je naar de bijeenkomsten komen, voor individuele wensen aan jouw woning neem je contact op met je verhuurder.

Vragen over de planning

Als je gebruikt wilt maken van de subsidie kun je pas tot uitvoering overgaan wanneer er een verbeterplan ligt en de subsidieregeling van kracht is. Dan weet je welke werkzaamheden in jouw vve van toepassing zijn, hoeveel subsidie daarvoor is en hoeveel je zelf moet bijdragen.  Als je van bepaalde onderdelen al zeker weet dat je ze wilt uitvoeren, kun je al wel offertes aanvragen.

De subsidieregeling moet door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Zodra de goedkeuring er is wordt de subsidieregeling openbaar gemaakt en kun je als eigenaren aan de slag. De bedoeling is om de subsidieregeling in de loop van 2023 voor te leggen aan de gemeenteraad.