Op 25 september 2020 kregen de bewoners van de Fazantstraat een brief waarin stond dat hun woning wordt gesloopt. Veel bewoners hebben geprotesteerd en verschillende gemeenteraadsleden kwamen kijken. Ook vertelde een aantal bewoners hun verhaal op het stadhuis tijdens de commissievergadering op 9 december 2020. Tegelijk werd duidelijk dat de plannen miljoenen meer zouden gaan kosten dan eerst gedacht. Op 17 december 2020 heeft de gemeenteraad daarom besloten: de woningen in de Fazantstraat worden niet gesloopt, maar verbeterd.

Wat nu?

Samen met bewoners in de Fazantstraat is een enquête opgesteld. Met deze enquête is aan alle bewoners (eigenaren en huurders) in de Fazantstraat gevraagd wat zij belangrijk vinden. Hieruit bleek dat de meeste bewoners op drie punten verbeteringen willen zien:

  1. Een aanpak van de woningen, gevels en portieken en het functioneren van de VvE’s.
  2. Een grondige aanpak van de buitenruimte (heel en schoon).
  3. Een aanpak van de misstanden bij particuliere (ver)huurders.

Voor deze drie aanpakken zijn werkgroepen in het leven geroepen. Die bestaan uit bewoners en medewerkers van de gemeente Rotterdam.

Op korte termijn worden eerst de problemen in de buitenruimte aangepakt, zoals kapotte leidingen, verzakkingen en te hoge opstapjes. Voor de woningaanpak wordt een architect geselecteerd. Bewoners kunnen meebeslissen welke architect uiteindelijk de opdracht krijgt. Daarnaast heeft VvE010 aangeboden om de bestaande VvE’s in de Fazantstraat tijdelijk te helpen met het beheer voor de komende 3 à 4 jaar. Op de langere termijn wordt er een plan voor de openbare ruimte uitgewerkt. De 3 werkgroepen werken samen om deze plannen verder uit te werken.