Wat vind jij belangrijk voor de toekomst van de Fazantstraat? Met die vraag kwamen op 22 maart 2022 verschillende bewoners, eigenaren, vve-beheerders, gemeente, Woonbron en Open Kaart naar de kerk van de Nazarener. We maakten kennis, stelden nuttige vragen en dachten per blok na waar we rekening mee moeten houden om samen tot een goed plan te kunnen komen.

Open Kaart

De bijeenkomst was de eerste keer dat Open Kaart het gesprek organiseerde. In een vraaggesprek en een verkorte presentatie lichtten zij nogmaals toe hoe de aanpak er de komende tijd uitziet. Ron van Rijn legde namens de gemeente uit welke rol de gemeente zal blijven spelen. De werkgroepen blijven doorgaan en daarnaast ontwikkelt de gemeente een subsidieregeling voor de verbeterpakketten.

Subsidie

Over de subsidieregeling leven vanzelfsprekend veel vragen. Jacobine Klijberg lichtte toe wat de stand van zaken is. Dat er een subsidieregeling komt is zeker, maar hoe het budget zal worden verdeeld over verschillende ingrepen moet nog worden bepaald. Daarin ligt dus ook een kans. Het doel is om de verbeterplannen voor iedereen zo haalbaar mogelijk te maken. We kunnen samen helpen vormgeven aan de subsidie zodat het geld dat beschikbaar is zo goed mogelijk wordt ingezet. Dit geld komt deels uit landelijke fondsen, waar al bepaalde voorwaarden aan vastzitten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het verbeteren van de energielabels van de woningen. Ook de veiligheid en gezondheid van woningen zijn natuurlijk een belangrijke voorwaarde. Daarnaast zijn er keuzes die nog gemaakt kunnen worden. Hoe meer we leren uit de inspecties en bij het maken en doorrekenen van verbeterplannen, hoe beter de subsidieregeling daarop kan worden afgestemd. En daarin zijn de ervaringen en ideeën van jullie als bewoners en eigenaren belangrijk. 

De subsidie geldt niet met terugwerkende kracht voor verbeteringen die al zijn uitgevoerd. Ben je van plan om binnenkort wat aan je woning te doen? Bedenk dan of het slim is om te wachten op de gezamenlijke aanpak. Voor het verduurzamen en/of vergroten bestaan nu ook al subsidies.

Woonbron

Victor Dreissen van Woonbron gaf aan dat zij als vve-beheerder en gedeeltelijk eigenaar van het blok Fazantstraat 47-69 ook graag meedoen met de aanpak zoals die door de gemeente en Open Kaart bedacht is. Binnenkort zal dit worden voorgelegd in de Vereniging van Eigenaren van dit blok.

 

Aan verschillende tafels gingen bewoners, eigenaren en vve-beheerders vervolgens per blok in gesprek over hun ervaringen, ideeën en wensen. Hier kwamen waardevolle tips, vragen en aanknopingspunten uit naar voren die in de aanpak worden meegenomen.

 

 

Uiteraard was lang niet iedereen aanwezig. De komende tijd zullen via de inspecties, huis-aan-huis brieven of flyers en andere bijeenkomsten meer mensen op de hoogte raken van het proces. Van de aanwezigen was iedereen bereid en gemotiveerd om hiermee aan de slag te gaan.