Op 25 januari is architectenbureau Open Kaart gekozen om de renovatieaanpak van de Fazantstraat te begeleiden. Samen met bewoners, experts en de gemeente zullen ze de woningen inspecteren en plannen maken om deze te verbeteren. Zo’n 40 bewoners waren online aanwezig om vragen te stellen over het plan van aanpak.

Presentatie van Open Kaart tijdens de online bewonersavond op 25 januari 2022

De gemeente vraagt het architectenbureau om verbeterpakketten te maken. Die bestaan uit het opknappen van de gevels, het verbeteren van de veiligheid, gezondheid en duurzaamheid van de woningen en uit zogenaamde luxe-opties. Denk daarbij aan het vergroten of samenvoegen van woningen of het realiseren van een grotere keuken of badkamer. Door samen plannen te maken blijven de kosten beperkt, bovendien werkt de gemeente aan een subsidieregeling die eigenaren moet stimuleren om tot uitvoering over te gaan. Voor samenvoegen en vergroten heeft de gemeente al een subsidieregeling, voor duurzaamheidsmaatregelen bestaan ook verschillende opties.

Je kunt het vergelijken met wereldgerechten uit de supermarkt. De helft van de ingrediënten mag je zelf toevoegen en uiteindelijk maakt iedereen het net anders.

Jurrian Arnold en Pieter Graaff lichtten het proces toe. “De vraag van de gemeente is om pakketten te maken waar eigenaren uit kunnen kiezen om hun huizen te verbeteren. Je kunt het vergelijken met maaltijdpakketten uit de supermarkt. Je krijgt een pakket en de prijs is duidelijk, maar de helft van de ingrediënten mag je zelf toevoegen en je moet zelf koken. Uiteindelijk maakt iedereen het net anders.”

De grootste uitdaging is niet om de opties te verzinnen, maar om dat op zo’n manier te doen dat bewoners en eigenaren die ook kunnen en willen uitvoeren. Open Kaart is mede gekozen omdat zij erin gespecialiseerd zijn om samen met bewoners te ontwerpen. Hoewel het soms over één portiek of blok zal gaan, zullen ze ervoor zorgen dat het proces voor iedereen die dat wil te volgen is.

Processchema aanpak Open Kaart
Processchema plan van aanpak Open Kaart

Open Kaart zal dus niet alleen langskomen om woningen te inspecteren, maar ook bijeenkomsten organiseren om in gesprek te gaan over alles wat naar voren komt en samen keuzes te maken. Tijdens de startbijeenkomst wordt de aanpak verder toegelicht.