Tijdlijn

Winter 2022: Plan van aanpak voorbeeldportieken

In het najaar zijn de ideeën voor de twee voorbeeldportieken zo ver uitgewerkt, dat zij hieruit een plan van aanpak kunnen opstellen. Zo kunnen ze de uitvoering concreet voorbereiden.

Intussen werkt de gemeente de subsidieregeling verder uit. Zo wordt ook duidelijk wat bepaalde ingrepen onder aan de streep gaan kosten en opleveren.

In 2023 en 2024 volgen de inspecties van de overige portieken en de uitwerking van de ander pakketten en verbeterplannen.

Najaar 2022: Verbeterpakketten

Met twee portieken als voorbeeld, ontwerpen we de mogelijke verbeteringen aan de woningen. Denk daarbij aan mogelijkheden voor het opknappen van gevels en daken, het verduurzamen, vergroten en verbeteren van de woningen. De oplossingen die we voor deze portieken verzinnen zijn bruikbaar voor de hele straat. Daarom bespreken we de ideeën ook met de klankbordgroep en met de hele straat.

Zomer 2022: huisbezoeken

Open Kaart komt graag bij je langs om te kijken en te luisteren. Tijdens de woninginspecties kijkt Open Kaart naar je woning maar ook hoe het trappenhuis, de kelder en de zolder erbij staan. En we luisteren naar je ervaringen en wensen. Plan binnenkort een overleg in met je VvE als dat nog niet is gebeurd.

24 en 25 Maart 2022: gevelinspecties

Open Kaart ging de straat op om per portiek naar de staat van de gevels en kozijnen te kijken. De leerling-barista's van Doorstroomkoffie stonden met hun tuktuk voor ons klaar, zodat je onder het genot van een bakje koffie kennis kon maken.

22 maart 2022: Startbijeenkomst Fazantstraat

Bij de startbijeenkomst was iedereen welkom: bewoners, eigenaren, vve-beheerders, gemeente en Woonbron. We dachten samen na over wat voor iedereen belangrijk is voor de woningen in de Fazantstraat. Hier wordt rekening mee gehouden in de verbeterplannen en subsidieregeling.

25 januari 2022: Presentatie architecten

Tijdens een online bijeenkomst konden vragen worden gesteld over het plan van aanpak en werd Open Kaart geselecteerd als begeleidend architect.