Tijdlijn

2024: uitwerking voorbeeldportieken en portiekentrees

Nu de aanpak duidelijk is, werkt Open Kaart de plannen voor portiekentrees verder uit in samenwerking met de klankbordgroep en gemeente. Ook worden de plannen voor de woningen in bezit van de gemeente verder uitgewerkt.
Het idee is dat eind 2024 wordt gestart met de realisatie van ten minste één (voorbeeld)portiek. De plannen en het resultaat worden gedeeld met de overige eigenaren uit de straat.

November 2023: besluitvorming over vervolg

Na een periode van besluitvorming achter de schermen heeft het college op 27 november 2023 de nieuwe aanpak van de Fazantstraat vastgesteld. De wvg (wet voorkeursrecht gemeenten) wordt ingetrokken, er komt een subsidie voor achterstallig onderhoud en begeleiding door VVE-010. Ook kunnen vve's 100% subsidie krijgen voor het reinigen van de gevel, herstellen van voegwerk en vernieuwen van de portiekentrees. De woningen die van de gemeente zijn, worden verbeterd, verduurzaamd en vergroot.

December 2022: presentatie verbeterplannen

Met twee portieken als voorbeeld, zijn uitgebreide verbeteropties ontworpen en gepresenteerd. Deze plannen maakten duidelijk wat er met de woningen kan gebeuren om ze te verbeteren, verduurzamen en vergroten. De gemeente presenteerde de plannen voor de subsidieregeling. Het werd duidelijk dat het voor zowel de gemeente als eigenaren een grote investering zou vragen om alle plannen in de hele straat uit te voeren. Hierna is de gemeente intern gaan afwegen welke subsidie haalbaar is en wat dit betekent voor de omvang van alle verbeterplannen.

Zomer 2022: huisbezoeken

Open Kaart komt graag bij je langs om te kijken en te luisteren. Tijdens de woninginspecties kijkt Open Kaart naar je woning maar ook hoe het trappenhuis, de kelder en de zolder erbij staan. En we luisteren naar je ervaringen en wensen.

24 en 25 Maart 2022: gevelinspecties

Open Kaart ging de straat op om per portiek naar de staat van de gevels en kozijnen te kijken. De leerling-barista's van Doorstroomkoffie stonden met hun tuktuk klaar, zodat je onder het genot van een bakje koffie kennis kon maken.

22 maart 2022: Startbijeenkomst Fazantstraat

Bij de startbijeenkomst was iedereen welkom: bewoners, eigenaren, vve-beheerders, gemeente en Woonbron. We dachten samen na over wat voor iedereen belangrijk is voor de woningen in de Fazantstraat. Hier wordt rekening mee gehouden in de verbeterplannen en subsidieregeling.

25 januari 2022: Presentatie architecten

Tijdens een online bijeenkomst konden vragen worden gesteld over het plan van aanpak en werd Open Kaart geselecteerd als begeleidend architect.