Jak można polepszyć stan swojego mieszkania? Ty również weź w tym udział!

Wspólnie tworzymy plany dotyczące tego, jak można ulepszyć mieszkania przy ulicy Fazantstraat. Z naszego biuletynu dowiesz się, co się aktualnie dzieje i jak możesz wziąć w tym udział.

Po co to robimy?

Ulica Fazantstraat nie zostanie wyburzona i będzie nadal istnieć. Warto więc zastanowić się nad przyszłością stojących przy niej domów. Jakie są koszty energii i czy występują problemy z przeciągami, pleśnią i hałasem? Ponieważ wiele domów jest do siebie podobnych, wspólnie tworzymy plany, aby znajdujące się w nich mieszkania były tańsze w utrzymaniu, zdrowsze lub większe.

Gmina tworzy właśnie program dofinansowania. Gdy będzie gotowy, dowiesz się, jakie ulepszenia będą dla Ciebie możliwe do wykonania. Ostatecznie współodpowiedzialni za wykonanie przygotowanych planów będą właściciele mieszkań.

Jakie są aktualne działania?

W tym roku pracujemy jeszcze nad poszczególnymi częściami planu, aby w przyszłym roku móc przedstawić rekomendację dla każdej klatki schodowej. Wtedy też będziemy wiedzieć więcej o dofinansowaniu. To oznacza, że w tym roku czeka nas dużo pracy badawczej i projektowej.

Pierwsze spotkanie odbyło się 22 marca. Zapoznaliśmy się wtedy z mieszkańcami, wynajmującymi właścicielami i administratorami ze wspólnoty mieszkaniowej. Od tego czasu pracownia architektów Open Kaart sprawdziła:

  • jak zbudowano domy,
  • jaki jest stan mieszkań,
  • jak można ocieplić mieszkania,
  • jak można powiększyć mieszkania.

Obecnie zajmujemy się głównie kontaktami z właścicielami mieszkającymi w swoich mieszkaniach, prowadząc z nimi rozmowy między innymi poprzez grupę roboczą. Gdy plany się wyklarują, zorganizujemy kolejne spotkanie dla całej ulicy.

Co się będzie działo w najbliższym czasie?

Open Kaart przeprowadza teraz ukierunkowane kontrole stanu mieszkań. Dlatego można nas często spotkać w sąsiedztwie. Przyjeżdżają też różni eksperci, którzy nam doradzają.

Ponadto gmina bada stan fundamentów domów, aby dowiedzieć się, ile dodatkowego obciążenia mogą przyjąć budynki. W tym celu w sześciu miejscach na ulicy wykonane zostaną wykopy.

Wkrótce otrzymamy też od gminy pusty lokal do dyspozycji. Zostanie urządzony i oznaczony tak, by można go było łatwo znaleźć i będzie nam służył do spotkań z mieszkańcami ulicy, z którymi chętnie porozmawiamy o planach!

Czego mogę się spodziewać jako właściciel mieszkający w swoim mieszkaniu?

Chętnie się od Ciebie dowiemy, co myślisz o swoim mieszkaniu i co jest dla Ciebie ważne. Chcesz, byśmy odwiedzili Cię w domu? Skontaktuj się z nami na stronie pazantstraataanzet.nl i dołącz do grupy konsultacyjnej lub przyjdź na spotkania, na których omawiamy plany i postępy.

Czego mogę się spodziewać jako najemca?

W przyszłym roku odwiedzimy Cię, by sprawdzić stan najmowanego mieszkania. Chętnie dowiemy się też wtedy, co Twoim zdaniem można by ulepszyć. To, czy Twoje mieszkanie zostanie wkrótce ulepszone, zależy od współpracy jego właściciela. Gmina zajmuje się obecnie zachęcaniem właścicieli do udziału w tym programie. W międzyczasie będziemy Ci przekazywać najświeższe informacje za pośrednictwem naszego biuletynu i strony internetowej.