Как може да се подобри твоето
жилище? Участвай!

На Фазантстраат ние заедно правим планове за подобряване на жилищата. Прочети в този бюлетин какво се случва и как можеш да съдействаш. И закачи този постер на прозореца си, така че съседите ти също да го виждат!

Защо го правим?

Фазантстраат няма да се унищожи, а ще остане. Причини за поглеждане към бъдещето на жилищата. Какво ще стане с разходите за енергия, влагата, плесента и шумовото натоварване? Тъй като много от жилищата си приличат едно с друго, ние заедно ще планираме как да направим жилищата по-ефикасни, по-здравословни или по-големи.

Общината ще извърши регулиране с цел субсидиране. Когато то приключи, ще знаеш какви подобрения са достъпни за теб. Собствениците в крайна сметка заедно са отговорни за извършването на планирането.

Къде се намираме?

Тази година ние разработихме редица детайли, така че през следващата да можем да дадем съвет. Тогава ще се знае и повече за субсидиите. Това означава, че тази година ще има много работа по изследване и проектиране.

На 22 март бе началното събиране. Тогава се запознахме с жителите, собствениците наемодатели и VVE управителите. Опен Каарт оттогава е много заета да следи:

  • как са построени жилищата
  • в какво състояние са жилищата
  • по какъв начин могат да се изолират жилищата
  • как могат да се уголемят жилищата

Сега имаме преди всичко контакт със собствениците живущи, наред с другото и чрез работната група. Когато плановете станат по-ясни, ние отново ще организираме среща за цялата улица.

Какво можеш да очакваш в близко време?

Опен Каарт сега прави целенасочени инспекции на жилища. Поради това ние редовно сме на улицата. Също така идват различни експерти, които извършват консултации.

Общината извършва проучване относно основите на жилищата. Така става ясно колко допълнително тежест може да поемат жилищата. На шест места по улицата ще се направят изкопи.

Скоро ще имаме празно жилище от общината. Жилището веднага ще може да се разпознае. Там ще разговаряме с жителите на улицата, за да обсъждаме плановете!

Какво мога да участвам като собственик и обитател?

С удоволствие ще научим от теб какво мислиш за жилището си и какво е важно за теб. Искаш да направиш уговорка за домашно посещение? Отиди на fazantstraataanzet.nl и се включи през групата за консултации или ела на събиранията, на които ние обсъждаме плановете и напредъка.

Какво мога да участвам като наемател?

Идната година ще дойдем за инспекция. Тогава с удоволствие ще изслушаме твоите идеи за подобрения. Дали твоето жилище ще бъде подобрено, зависи от съдействието на собственика. Общината се ангажира със стимулиране на собствениците за съдействане. Междувременно ще те държим информиран чрез бюлетин и на уебсайта