Goede sfeer op bijeenkomst Fazantstraat aan zet!

Op zaterdag 10 december 2022 was de tweede straatbijeenkomst over de aanpak van de Fazantstraat. Dit keer in de moskee. Het was een brede bijeenkomst waarin naast de woningverbetering ook de buitenruimte, sociale activiteiten, het huurteam, Woonbron en vve-010 vertegenwoordigd waren. Eigenaar-bewoners, huurders, verhuurders én vve-beheerders kwamen op de uitnodiging af. Er was eten en drinken en ook de kinderen gingen creatief met hun straat aan de slag. Naast de positieve reacties, zijn er ook nog veel vragen.

De belangrijkste punten samengevat:

  • Er zijn voorstellen uitgewerkt voor de mogelijke verbeteringen;
  • In de loop van 2023 moet de gemeenteraad nog beslissen of de subsidieregeling er komt. Tot die tijd is alles onder voorbehoud;
  • De vve’s moeten uiteindelijk opdracht geven voor uitvoering. De financiering daarvan loopt dus via de vve-bijdragen en de beoogde subsidie wordt ook uitgekeerd aan de vve;
  • Gratis ondersteuning voor huurders en vve’s is beschikbaar via het huurteam en vve-010;
  • Er zijn allerlei mogelijkheden om actief mee te denken met de verbeterplannen of bij te dragen aan het groener en socialer maken van de straat;

Hoe ver zijn we nu?

Onder leiding van Jurrian Arnold van architectenbureau Open Kaart gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek over hoe het staat met de Fazantstraat. Projectleider Marlies Reinders van de gemeente vertelt wat er gebeurd is om hier te komen en hoe het hierna verder gaat. Na het stoppen van de sloopplannen twee jaar geleden is de opdracht gegeven om samen verbeterplannen voor de woningen te maken. Samen met een subsidieregeling moeten die plannen de eigenaren in staat stellen hun woningen op te knappen. Die plannen zijn nu op hoofdlijnen bekend, maar nog niet definitief. Bovendien moet in het nieuwe jaar de gemeenteraad nog beslissen of ze akkoord gaan met de subsidieregeling zoals die wordt voorgesteld of niet. Pas als dat duidelijk is kunnen gemeente, Open Kaart en eigenaren hun verbeteraanpak concreet maken en subsidie aanvragen.

Benieuwd naar de ideeën? Lees er hier meer over.

Wat is er nu bekend over subsidies en leningen?

Jacobine Klijberg vertelde namens de gemeente hoe zij naar de verschillende maatregelen kijken. Het is de bedoeling dat veel onderdelen gedeeltelijk of soms zelfs volledig worden gefinancierd door de gemeente. Als de gemeenteraad daarmee instemt is dat is een flinke tegemoetkoming aan de eigenaren. Daar staat tegenover dat sommige onderdelen ook verplicht worden. Denk aan achterstallig onderhoud en de aanpak van de voorgevels. Om alle woningen op het gewenste niveau te krijgen wordt er van de vve’s dus nog steeds een investering verwacht. Daarom komt er ook een regeling om het geld daarvoor onder goede voorwaarden te kunnen lenen. Particuliere eigenaren hoeven dus niet in één keer veel spaargeld in te leggen, maar betalen het via de vve-bijdrage. Door de verbeteringen gaan de stookkosten omlaag en de woningwaarde omhoog, maar het verschilt per persoon hoe dit zich precies vertaalt in de maandlasten.

Een groep eigenaar-bewoners, de klankbordgroep, dacht de afgelopen tijd al actief mee met alle plannen en berekeningen. Louise van Gend vertelde hoe zij dit ervaren heeft, waar ze enthousiast van wordt en waar ze zich zorgen om maakt. Vervolgens ontstond een gesprek met de aanwezigen waarin meer vragen, zorgen en wensen gedeeld werden.

Voorzichtig positief

Veel mensen zijn te spreken over de ideeën en subsidies. Wel zien ze op tegen de uitvoering en is op dit moment nog niet duidelijk genoeg wat de bijkomende kosten precies met hun maandlasten gaan doen. Voor huurders is er het meeste onzeker. Zij moeten in gesprek met hun verhuurder welke verbeteringen worden doorgevoerd, of hun wensen daarin worden meegenomen en wat dat vervolgens doet met de huurprijs. Het huurteam staat klaar om huurders te informeren over wat hun rechten zijn en uit te zoeken of zij nu en in de toekomst een eerlijke huur betalen.

Voor vve’s biedt vve-010 gratis ondersteuning bij de extra vergaderingen en afspraken rondom de verbeteraanpak. Vve’s die niet tevreden zijn over hun vve-beheerder kunnen het beheer ook overdragen aan vve-010.

Eigen initiatief is welkom

Aan de tafel van Buurtklimaatje werden verschillende ideeën verzameld om de straat groener en socialer te maken. Een aantal mensen liet weten in het voorjaar graag samen de handen uit de mouwen te willen steken. Aan de tafel over de buitenruimte waren mensen enthousiast over de ‘ruimtemakers’ die in de straat staan. Ook leefden er verschillende ideeën om de woning op nummer 91a te gebruiken. Er waren ook bewoners met concrete wensen om hun woning te vergroten of samen te voegen. De gemeente werkt hier graag aan mee en de plannen van Open Kaart bieden een goed vertrekpunt.

Hoe gaat het nu verder?

Eerst moet de gemeenteraad een uitspraak doen over de subsidieregeling. Naar verwachting is dit in de eerste helft van 2023. Zodra daar meer duidelijkheid over is, kunnen er concrete verbetervoorstellen per vve worden gemaakt. Open Kaart zal vervolgens op uitnodiging van de vve’s die hiermee aan de slag willen de overige woninginspecties doen en de verbetervoorstellen uitwerken.

  • Kijk voor veel gestelde vragen op de pagina vragen
  • Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven