Hoe staat het nu met de verbeterplannen voor de woningen in de Fazantstraat?

Tijdens de straatbijeenkomst op 10 december 2022 is het huidige voorstel voor de verbeteraanpak door Open Kaart toegelicht. Met een presentatie, maquettes en posters werd duidelijk welke maatregelen worden voorgesteld en hoe dit er samen uitziet. Wie er niet bij kon zijn of het wil teruglezen kan dat hier doen.

De belangrijkste punten van de verbeterplannen samengevat:

  • Het uitgangspunt is dat alle woningen in de Fazantstraat straks veilig en gezond zijn en zo goed geïsoleerd worden dat ze in de toekomst van het gas af kunnen;
  • Door de nieuwe isolatie komen de woningen er anders uit te zien, vooral in het zuidelijke deel van de Fazantstraat;
  • Voor alle woningen waar dat kan worden grotere balkons aan de tuinzijde voorgesteld;
  • Vergroten of samenvoegen is niet verplicht, maar wordt wel gesubsidieerd. Dit loopt via de individuele eigenaren die dat willen;
  • De plannen zijn nog niet definitief, maar tonen de richting waarin wordt gedacht;

Een eerste beeld van de ideeën

Uit de inspecties van de woningen door Open Kaart kwam naar voren dat er geen aanleiding is om te twijfelen over de fundering of het metselwerk in de gevels. Binnen in de woningen is de staat van onderhoud heel verschillend. De plannen die Open Kaart maakt zijn voor een gemiddeld portiek. In de vervolgfase moeten die plannen nog op maat worden gemaakt per vereniging van eigenaren. Welk onderhoud moet nog gebeuren en welke wensen hebben de bewoners en eigenaren verder?

Het uitgangspunt is dat alle woningen straks weer gezond en veilig zijn en dat ze bovendien erop worden voorbereid om in de toekomst van het gas af te kunnen gaan. Voor wie dat wil zijn er mogelijkheden om de woning te vergroten. Voor de a-woningen kan dit door een uitbouw in de tuin en voor de c-woningen door de zolder bij de woning te voegen. Voor alle woningen wordt voorgesteld om grotere balkons aan de achterzijde te realiseren.

Bewoners in gesprek met Open Kaart

Isoleren: een warme jas

Om de isolatie te verbeteren wordt voorgesteld de woningen van buitenaf in te pakken, als een warme jas. De gevels, het dak en de vloer van de a-woning worden zo geïsoleerd. Voor de voorgevels van de blokken aan de noordkant van de basisschool (huisnummers 47-103 en 60-116) wordt voorgesteld om aan de binnenzijde te isoleren. Dat is omdat deze gevels veel originele versieringen hebben en er geen keukens of badkamers aan de straatzijde zitten. Bij het blok met balkons aan de straatkant (huisnummers 124-162) wordt gekeken of deze balkons vervangen kunnen worden voor een kleiner exemplaar. Aan de tuinkant kan dan een groter balkon worden toegevoegd, net zoals bij alle woningen grotere balkons aan de tuinkant worden voorgesteld. Om de geluidsisolatie en de brandveiligheid tussen de appartementen te verbeteren is het voorstel om nieuwe plafonds aan te brengen in de appartementen.

Nog niet definitief

Dit zijn voorlopige voorstellen, waarop tijdens de bijeenkomst kon worden gereageerd. Ze zeggen wel iets over de richting waarin wordt gedacht. En over de totale impact van de verbeteraanpak. Voordat dit definitief is, moet bijvoorbeeld de welstandscommissie hier nog op reageren en zal de gemeenteraad een besluit moeten nemen over de subsidieregeling. Ook wordt nog onderzocht hoeveel tijd het gemiddeld kost om de verschillende onderdelen in een portiek uit te voeren en of de gemeente wisselwoningen kan aanbieden in de straat.

Bekijk hieronder de presentatie voor meer informatie over de huidige ontwerp-ideeën.

Wil je reageren? Mail dan naar fazantstraat@deopenkaart.nl