Het afgelopen jaar is er achter de schermen hard gewerkt om de ideeën, plannen en subsidies ter besluitvorming voor te kunnen leggen. Op dinsdag 27 november 2023 heeft het college de nieuwe aanpak van de Fazantstraat vastgesteld. De komende tijd worden de subsidieregelingen uitgewerkt. In februari 2024 organiseren we een bijeenkomst om iedereen hierover te informeren.

Wat is er gebeurd

In de afgelopen jaren hebben er verschillende bijeenkomsten en onderzoeken plaatsgevonden. Daar is door verschillende groepen bewoners, waaronder werkgroepen en een klankbordgroep, hard aan meegewerkt en is er gezamenlijk een architectenbureau ingeschakeld. De architecten hebben huizen in de Fazantstraat bezocht om een helder beeld te krijgen van de mogelijkheden en zorgvuldig geluisterd naar alle wensen en behoeften.

Uit de onderzoeken bleek dat de onze oorspronkelijke plannen moesten worden bijgesteld. Dit heeft onder andere te maken met veranderingen in de woningmarkt en de gestegen bouwkosten. De betaalbaarheid voor eigenaren en bewoners was daarbij een belangrijk argument. Er is een nieuwe aanpak bedacht die nu officieel is vastgesteld.

Wat houdt de nieuwe aanpak in?

  • De Wet voorkeursrecht gemeente (Wvg) is ingetrokken. Deze wet regelde dat een huiseigenaar een huis eerst aan de gemeente te koop moest aanbieden. De huiseigenaren krijgen hierover apart een aangetekende brief.
  • De Fazantstraat wordt in 2024 aangewezen voor de ‘aanpak Basiskwaliteit’. Dit betekent dat alle particuliere eigenaren van een huis in de Fazantstraat recht hebben op begeleiding en subsidie (45% van de kosten met een maximum van € 6.000,- per woning) om het achterstallig onderhoud aan te pakken. De begeleiding bij de aanpak en de aanvragen voor subsidies wordt door VVE-010 verzorgd.
  • Ook voor het duurzaam maken van uw woning (zoals isoleren of dubbel glas) zijn er meerdere subsidies en leningen beschikbaar. Ook hiervoor is VVE-010 het aanspreekpunt.
  • De woningen die van de gemeente zijn, worden verbeterd, verduurzaamd en vergroot.
  • VVE’s kunnen 100% subsidie krijgen voor het reinigen van de gevel, het herstellen van voegwerk en het vernieuwen van de portiek entrees.

Om ervoor te zorgen dat iedereen die daar recht op heeft gebruik kan maken van deze aanpak en subsidies, maakte de gemeente momenteel afspraken met VvE010 over de begeleiding. Ook worden de subsidieregelingen uitgewerkt zodat deze kunnen worden aangevraagd. In februari 2024 organiseren we bijeenkomsten om iedereen uitgebreid te informeren. De uitnodiging daarvoor volgt in februari 2024.

Vragen of meer informatie?
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen of opmerkingen?
Neem dan contact op met Marlies Reinders, projectleider vanuit de gemeente, door een e-mail te sturen naar vogelbuurtso@rotterdam.nl