Samen plannen maken, zelf kiezen

Je huis is jouw thuis. Daarom bepaal je als eigenaar en/of bewoner zelf wat je wilt veranderen of verbeteren. Maar omdat veel woningen op elkaar lijken is het handig om samen plannen te maken. Dat scheelt geld en tijd en zo leren we van elkaar. Hier lees je hoe dat gaat. 


Dit is hét moment om na te denken over de toekomst van jouw woning.

Verbeteren met meerdere smaken

Onder begeleiding van Open Kaart gaan we ‘verbeterpakketten’ maken. Dat zijn mogelijkheden om je huis te verbeteren. Denk aan een pakket om de gevels op te knappen, een pakket om je woning duurzamer te maken of misschien wel om je huis groter te maken. Het is net als met maaltijdpakketten: uiteindelijk maakt iedereen het net anders. 

Praat met je buren

Met je Vereniging van Eigenaren (Vve) bepaal je welke verbeteringen er voor de gevels, het dak en het trappenhuis nodig zijn. Ga dus in gesprek met je buren. Wat vinden zij belangrijk?

Subsidie gemeente

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen aan de noodzakelijke verbeteringen. Daarom ontwikkelen zij een subsidieregeling voor een deel van de kosten. Dat gaat om noodzakelijk onderhoud en voor het opknappen van de gevels en entrees. Voor verduurzamen en vergroten bestaan er nu ook al subsidies.

Bijeenkomsten voor de hele straat

We organiseren meerdere bijeenkomsten voor de hele straat. Zo kunnen we ideeën uitwisselen en van elkaar leren. Daarnaast is VVE-010 beschikbaar om eigenaren te begeleiden bij besluitvorming en het aanvragen van subsidies. 

Huisbezoeken

Open Kaart heeft veel woningen in de straat bezocht. Er is toen gekeken naar de woning maar ook hoe het portiek (trappenhuis), de kelder en de zolder erbij staan. En er is geluisterd naar de ervaringen en wensen. Dit is allemaal meegenomen bij het maken van verbeterplannen. 

Inmiddels zijn de huisbezoeken geëindigd. Open Kaart werkt nu aan de uitwerking van plannen voor de woningen die in eigendom van de gemeente zijn. Alleen als je huurt van de gemeente of in een portiek woont met woningen van de gemeente kunnen er dus nog inspecties plaatsvinden in je portiek. Als er een woning wordt bezocht wordt dat altijd vooraf met de bewoner afgestemd.

Net als in elke andere straat in Rotterdam kunnen inspecteurs van bouw- en woningtoezicht nog wel langskomen in verband met achterstallig onderhoud en de bijbehorende subsidies.